เปิดความจริง! แม่หญิงการะเกด ไม่ได้เป็นแค่ลูก ‘ขุนนางบ้านนอก’ อย่างที่ใครๆดูแคลน แต่เป็นตำแหน่งที่สูงกว่าเยอะ

เผยเกร็ดน่ารู้จากละคร “บุพเพสันนิวาส” เกี่ยวกับบิดาของแม่หญิงการะเกด เมื่อแฟนละครผู้มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ออกมาโต้แย้งว่า ประโยคที่ว่า “แม่หญิงการะเกดเป็นลูกสาวของพระยารามณรงค์เจ้าเมืองพิษณุโลก” นั้นไม่นับว่าถูกต้อง

ล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อคุณ Passapunt Panseeda ได้ออกมาเผยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของบิดาของแม่หญิงการะเกด ในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสได้บอกว่า แม่หญิงการะเกดเป็น “ลูกสาวของพระยารามณรงค์เจ้าเมืองพิษณุโลก” นั้นไม่นับว่าถูกต้อง

เพราะตำแหน่งพระยารามณรงค์นั้นเป็นตำแหน่งเจ้าเมืองกำแพงเพชร ดังมีปรากฏในทำเนียบขุนนางว่า “ออกญารามรณรงค์สงครามรามภักดีอภัยพิรียภาหะ” ถือว่าเป็นขุนนางครองเมืองชั้นโทมีศักดินา ๑๐,๐๐๐ แต่ตำแหน่งเจ้าเมืองพิษณุโลกที่ถูกต้องนั้นคือ “เจ้าพระยาสุรสีห์” ต่างหาก

ตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์นั้นมีปรากฏในทำเนียบขุนนางว่า “เจ้าพระยาสุรศรีพิศมาธิราชชาติพัทยาธิเบศวรธิบดีอภัยรีพิรียบรากรมภาหุ” ถือศักดินา ๑๐,๐๐๐ แต่มีฐานะเป็น “เจ้าพระยามหานคร” หรือ “เจ้าผู้ครองเมืองชั้นเอก” โดยถือว่าเจ้าพระยาสุรสีห์นั้นมีอำนาจเป็นรองแต่ ๒ อัครมหาเสนาบดีคือเจ้าพระยาจักรีฯ ผู้ครองตำแหน่งเสนาบดีสมุหนายก และเจ้าพระยาอัครมหาเสนาบดีผู้ครองตำแหน่งเสนาบดีสมุหกลาโหมเท่านั้นสำหรับความเป็นมาของตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์นั้น เกิดขึ้นจากเหตุที่เมื่อสมเด็จพระนเรศฯทรงมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดีในมหาสงครามยุทธหัตถีเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๕ แล้ว พระองค์จึงได้โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “ออกพระไชยบุรี” หรือ “พระชัยบูรณ์” เจ้าเมืองไชยาบาดาล (ทุกวันนี้คือ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี) หนึ่งในขุนศึกคนสำคัญของพระองค์ขึ้นรั้งตำแหน่งเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นคนแรกในปี พ.ศ. ๒๑๓๖

โดยให้มีอำนาจในการปกครองเหนือเหล่าหัวเมืองทั้งเจ็ดในเขตภาคเหนือตอนล่างคือเมืองพระพิษณุโลก สุโขทัย สวรรคโลก พิชัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และพระบาง (นครสวรรค์) ซึ่งถือว่าเป็นปริมณฑลอำนาจเดิมของอาณาจักรสุโขทัยทั้้งหมดนั้นเองนอกจากเจ้าพระยาสุรสีห์จะเป็นเจ้าครองเมืองผู้ทรงอำนาจแล้ว เนื่องจากหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้ง ๗ แห่งนี้มีพรมแดนติดกับอาณาจักรล้านนาและล้านช้างอีกด้วย จึงทำให้สถานะแห่งอำนาจของเจ้าพระยาสุรสีห์มีอำนาจทางการเมืองและการทหารอย่างสูงยิ่ง

ดังปรากฏว่าในปี พ.ศ. ๒๑๔๐ – ๒๑๔๑ นั้น เกิดเหตุพระเจ้าหน่อแก้ว กษัตริย์ล้านช้างยกทัพเตรียมเข้าตีแคว้นล้านนา เจ้าพระยาสุรสีห์จึงได้ยกทัพ ๓,๐๐๐ เข้าไประงับเหตุจนทำให้ทัพล้านช้างยอมถอยทัพกลับไปแต่โดยดีในที่สุด อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นขุนศึกและเจ้าผู้ครองแคว้นที่ทรงอำนาจที่สุดในอาณาจักรไปโดยปริยายแล้วล่ะครับเพราะเหตุนี้ เมืองพระพิษณุโลกจึงถือว่าเป็นเมืองชั้นเอกที่มีศักดิ์รองลงมาจากพระนครศรีอยุทธยาเท่านั้น และคงเป็นเช่นนั้นสืบมาจนกระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯด้วย

ซึ่งย่อมหมายความว่า แม่หญิงการะเกดจึงมิใช่เพียงแค่ “ลูกขุนนางบ้านนอก” อย่างที่ “ท่านหญิงนิ่ม” ผู้เป็นภรรยาเอกของเจ้าพระยาโกษาธิบดีดูแคลน แต่เธอคือลูกสาวของ “เจ้าพระยามหานคร” หรือ เจ้าผู้ครองเมืองอันดับหนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งมีฐานันดรที่สูงส่งยิ่งกว่า “พระยานาหมื่น” ยิ่งนัก
ที่มา helen