ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศคือการใช้และการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลจัดการและเผยแพร่ข้อมูล การใช้ไอทีในบริบทนี้เกี่ยวข้องกับทั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ข้อดีที่สำคัญบางประการของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆมีดังต่อไปนี้:

ความเร็วและความแม่นยำในการประมวลผลข้อมูล

ด้วยการใช้ไอทีสามารถทำงานได้มากขึ้นโดยบุคคลธุรกิจบริการและองค์กรของรัฐ โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่นโปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูลและสเปรดชีตสามารถทำงานให้เสร็จได้ในเวลาที่น้อยลงพร้อมความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทั่วโลก

ไอทีทำให้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายมาก สิ่งนี้เห็นได้ชัดจากการเกิดขึ้นและความสำเร็จของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook และ Twitter ยิ่งไปกว่านั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ขจัดอุปสรรคด้านภาษาด้วยเทคโนโลยีเช่นตัวแปลภาษา

ความบันเทิง

การแนะนำและการใช้งานแอพพลิเคชั่นและอุปกรณ์ไฮเทคเช่น iTunes, iPod และ iPone ได้รับการปฏิวัติ การดาวน์โหลดซื้อเล่นและจัดระเบียบเพลงวิดีโอภาพยนตร์และรายการทีวีทำได้ง่ายและเข้าถึงได้ง่ายมาก ความก้าวหน้าอย่างมากของเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านประวัติศาสตร์ทำให้โลกอยู่ในอุ้งมือของคุณด้วยเทคโนโลยีเช่น iPad และ Amazon Kindle

การสื่อสาร

ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการสื่อสารสากลเป็นเรื่องมหัศจรรย์ โทรคมนาคมได้ก้าวไปไกลกว่าการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน ด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีเช่น VoIP (Voice over IP) องค์กรธุรกิจและบุคคลต่างๆสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาจากส่วนต่างๆของโลกผ่านการสนทนาทางวิดีโอและเสียงการประชุมทางเว็บการสัมมนาและการประชุมเสมือน

ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ

ก้าวสำคัญสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโลกคือการขจัดอุปสรรคด้านระยะทางและเวลาที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการซื้อและขายสินค้าและบริการ (อีคอมเมิร์ซ) อีคอมเมิร์ซให้ที่ว่างสำหรับผู้เล่นธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้น การเชื่อมต่อระหว่างกันของธุรกิจทำได้โดยไม่ลำบาก ปัจจุบันธุรกิจและองค์กรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายพันแห่งมีสิ่งที่เรียกว่า ‘ตัวตนบนเว็บ’ และสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้น

การศึกษา

การศึกษาก้าวไปไกลกว่าการใช้อิฐและห้องเรียนมนุษย์หรือกระดานดำแบบเดิม ๆ ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของ e-learning โดยใช้เทคโนโลยีเช่น VLEs (Virtual Learning En Environment) นักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนและแหล่งข้อมูลทั้งหมดทางออนไลน์ มีส่วนร่วมในห้องเรียนเสมือนจริงตามเวลาจริงหรือแบบอะซิงโครนัส

สุขภาพ

การใช้ไอทีนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพโดยรวมในระบบการดูแลสุขภาพ ภาคการดูแลสุขภาพได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการใช้บันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีทีมดูแลสุขภาพเสมือน telemedicine ระบบ e-health และระบบข้อมูลการดูแลสุขภาพเฉพาะทางต่างๆ