ผู้ที่ทำงานด้านการสอนการศึกษาพิเศษทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีความต้องการที่หาไม่ได้ในห้องเรียนปกติ นักเรียนบางคนอาจมีความหมกหมุ่นหรือความท้าทายทางสติปัญญาหรืออารมณ์ป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าถึงศักยภาพโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากครูที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ ในบางกรณีนักเรียนอาจตาบอดหรือหูหนวก แต่ยังต้องเรียนรู้ทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานเช่นการทำอาหารการซื้อของหรือซื้อบ้าน ครูผู้สอนสามารถปรับเปลี่ยนบทเรียนในชั้นเรียนให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนหลากหลายกลุ่มที่เผชิญกับความท้าทายในการเรียนรู้

งานด้านการสอนการศึกษาพิเศษ ได้แก่ การทำงานตัวต่อตัวกับนักเรียนที่พิการอย่างรุนแรงการเป็นส่วนหนึ่งของทีมในโรงเรียนคนหูหนวกหรือโรงพยาบาลโดยใช้ดนตรีบำบัด บางคนใช้เวลาทั้งหมดในตำแหน่งบริหารหรือช่วยให้ความรู้หรือให้คำปรึกษาด้านการศึกษาอื่น ๆ แม้ว่าผู้ที่ทำงานด้านการสอนการศึกษาส่วนใหญ่จะทำงานร่วมกับนักเรียนที่มีความพิการเพียงเล็กน้อย แต่คนอื่น ๆ ก็มีการฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานกับเด็กที่มีปัญหาด้านการพูดหรือภาษาได้ คนอื่น ๆ ยังช่วยเตรียม IEP (แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล) ซึ่งให้ข้อมูลแก่ครูคนอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการสอนการศึกษาพิเศษในโรงพยาบาลสถานบริการสุขภาพจิตและสำนักงานแพทย์ ผู้สมัครมักจะทำงานกับเด็กที่มีอารมณ์แปรปรวนหรือผู้ที่มีความท้าทายในการเรียนรู้ อาจมีความทับซ้อนระหว่างปัญหาทางการแพทย์และอารมณ์ทำให้การสื่อสารระหว่างครูและแพทย์เป็นเรื่องสำคัญ งานบางอย่างเป็นงานถาวรและงานอื่น ๆ ชั่วคราว ครูส่วนใหญ่ที่ทำงานกับเด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์จะได้รับการรับรองพิเศษหรือปริญญาโทในสาขานั้น ๆ

ข้อกำหนดสำหรับงานการสอนการศึกษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐเช่นเดียวกับประเภทของงานที่มี ตัวอย่างเช่นในวอชิงตันดีซีผู้ที่กำลังมองหางานสามารถตรวจสอบกับสำนักงานการศึกษาพิเศษและบริการฟื้นฟู มันดูแล Gallaudet Univeristy ซึ่งเป็นวิทยาลัยสำหรับนักเรียนหูหนวกและ American Printing House for the Blind ครูการศึกษาพิเศษสามารถติดต่อสำนักงานนี้เพื่อขอโอกาสในการทำงานที่เป็นไปได้ งานด้านการสอนอาจรวมถึงการเป็นผู้ช่วยครูทำงานเป็นผู้ช่วยหรือเป็นครูโดยไม่ได้รับการรับรองพิเศษ

การสอนด้านการศึกษามีหลากหลายอาชีพ ซึ่งรวมถึงครูพลศึกษาแบบปรับตัวบุคคลที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการพลศึกษาปกติเพื่อให้เด็กตาบอดหูหนวกหรือพิการทางร่างกายสามารถมีส่วนร่วมในชั้นเรียนได้ ครูเหล่านี้ต้องแน่ใจว่าเด็ก ๆ ยังคงได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่แม้ว่าพวกเขาจะต้องนั่งเก้าอี้รถเข็นก็ตาม ครูการศึกษาพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ นักบำบัดศิลปะและการเต้นรำครูที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการทำงานกับเด็กที่มีอารมณ์แปรปรวน ครูการศึกษาพิเศษบางคนมีการฝึกอบรมด้านการได้ยินเพื่อเสริมการทำงานกับเด็กหูหนวก

งานในการสอนการศึกษาพิเศษสามารถปรับให้เข้ากับการตั้งค่าพิเศษได้ทำให้แต่ละงานแตกต่างกันเล็กน้อย ครูบางคนมีห้องเรียนของตนเองและทำงานกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ คนอื่น ๆ อาจไปบ้านของพ่อแม่และทำงานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงแบบตัวต่อตัว งานอาจแตกต่างกันมากจนยากที่จะแสดงรายการงานการสอนการศึกษาพิเศษประเภทต่างๆทั้งหมด