อะไรคือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพ – มืออาชีพ? สอบผ่านรัฐ? แขวนใบอนุญาตบนผนังสำนักงานนายหน้าหรือไม่? พิมพ์นามบัตรคุณภาพ?

สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ในอีกทางหนึ่งก็คือ “อุปกรณ์เสริม” ที่ให้การอนุมัติอย่างเป็นทางการในการทำงานเป็นตัวแทนหรือช่วยส่งเสริมบุคคลในฐานะตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของตัวแทนที่มีคุณสมบัติใหม่เป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

มาดูสิ่งต่างๆที่ช่วยสร้างตัวแทนให้เป็นมืออาชีพ

พลังแห่งความรู้

ตัวแทนที่มุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่มีทักษะสูงและประสบความสำเร็จรู้ดีว่าการศึกษาของเขาไม่ได้หยุดลงเมื่อผ่านการสอบใบอนุญาตของรัฐแล้ว

Pro ยังคงแสวงหาความรู้หรือมีส่วนร่วมใน:

•อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์: เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ อสังหาริมทรัพย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตัวแทนมืออาชีพพยายามที่จะรักษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมการปฏิบัติและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
•การศึกษาต่อเนื่อง: องค์กรอสังหาริมทรัพย์ระดับมืออาชีพหลายแห่งเสนอหลักสูตรสัมมนาการสัมมนาผ่านเว็บและโอกาสในการฝึกอบรมอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ตัวแทนขยายความรู้ในอุตสาหกรรมของตน ตัวแทนบางรายยังเรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ (โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการเจรจาต่อรอง)
•การมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม: ตัวแทนบางรายขยายความมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์โดยเข้าร่วมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ บางองค์กรทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานกำกับดูแลตนเองเพื่อสร้างและรักษามาตรฐานทางจริยธรรมของอุตสาหกรรม องค์กรอื่น ๆ มีอิทธิพลต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ในระดับรัฐหรือระดับประเทศ
•ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียง: ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียงที่ตนเป็นตัวแทนมักจะไม่กลายเป็นมืออาชีพที่แท้จริง ผู้เชี่ยวชาญจะรู้แนวโน้มลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าการกำหนดราคาคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์และแม้แต่ “จิตวิญญาณ” ของตลาดของพวกเขา
•สถาปัตยกรรม: จุดเด่นอีกประการหนึ่งของมือโปรคือความสนใจและความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของพื้นที่ใกล้เคียง การแบ่งปันความรู้นี้กับผู้ซื้อ (และผู้ขาย) ที่คาดหวังจะช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความรู้สึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่และวิวัฒนาการในฐานะชุมชน
ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยังช่วยให้ตัวแทนมืออาชีพแก้ไขปัญหาที่มักเกี่ยวข้องกับอาคารเก่า ความรู้นี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ขายในการเตรียมทรัพย์สินสำหรับขายให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ซื้อในอนาคตที่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สไตล์วินเทจได้ดีขึ้น

ศูนย์กลางทรัพยากร

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพมักทำหน้าที่เป็น “ศูนย์กลางทรัพยากร” สำหรับลูกค้าของตน เมื่อเวลาผ่านไป Pro จะสร้างเครือข่ายทรัพยากรที่เชื่อถือได้ซึ่งรวมถึงผู้ตรวจสอบบ้านทนายความที่มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ชื่อที่ปรึกษาด้านการจำนองบริการทำความสะอาดพิเศษและบริการสนับสนุนอื่น ๆ ที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายอาจจำเป็นต้องใช้ในบางจุด

การเจรจาต่อรอง

A Pro เรียนรู้ที่จะเป็นนักเจรจาต่อรองที่มีทักษะ การเจรจาอาจเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการซื้อหรือขายอสังหาริมทรัพย์ Pro อาจกำลังเจรจาต่อรองราคาขายหรือซื้อสำหรับลูกค้าการเจรจาระหว่างบุคคลที่สาม (เช่นผู้ตรวจสอบบ้านผู้ประเมินราคา บริษัท ชื่อ) หรือแม้กระทั่งการเจรจากับตัวแทนหรือนายหน้าอื่น ๆ

มุ่งเน้นไปที่ความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า

ในที่สุดตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงมักให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้าของตนในทุกขั้นตอนของความสัมพันธ์ในการซื้อหรือขาย – และยิ่งไปกว่านั้น สำหรับผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ธุรกิจของลูกค้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ชั่วคราว อาจดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายปีโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในความรู้ทรัพยากรและทักษะที่ Pro ยังคงปลูกฝังในแต่ละปี