ประโยชน์ของการบูรณาการการเงินกับ Six Sigma

ด้วยการมีส่วนร่วมของแผนกการเงินในการริเริ่มดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นจะได้รับความช่วยเหลือและผลประโยชน์จำนวนมาก

ฝ่ายการเงินในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ

บ่อยครั้งที่ผู้คนรู้สึกว่าทีมการเงินมุ่งเน้นไปที่การทำบัญชีและการบัญชีตลอดจนการตรวจสอบบัญชีและรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตามหากทีมการเงินมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโครงการ Six Sigma พวกเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญของโครงการปรับปรุงต่างๆที่จะดำเนินการโดยแผนกต่างๆ

เจ้าของกระบวนการค้นหาโอกาสในการปรับปรุงส่งต่อไปยังทีมการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งจะนำสิ่งเหล่านี้ไปไว้ในท่อโครงการเพื่อจัดสรรให้กับ Black Belts ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของ Black Belts ทำให้สามารถเริ่มโครงการที่ต้องการความสนใจได้ทันที

ตลอดกระบวนการ DMAIC ทีมการเงินสามารถตรวจสอบกับทีมปรับปรุงประโยชน์ของโครงการและตกลงเกี่ยวกับการคำนวณผลประโยชน์ ในการโอนโครงการไปยังเจ้าของกระบวนการสามารถดำเนินการทบทวนเพื่อประเมินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมในกระบวนการทั้งหมด

เข็มขัดสีดำไม่จำเป็นต้องใช้เวลาในการคำนวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เมื่อโครงการดำเนินการแล้วการตรวจสอบสามารถทำได้หลังจากผ่านไปประมาณหกเดือนเพื่อตรวจสอบว่าบรรลุผลประโยชน์ที่คาดหวังหรือไม่ สิ่งนี้ช่วยระบุความเบี่ยงเบนใด ๆ จากนั้น Black Belts และเจ้าของกระบวนการสามารถทำการปรับเปลี่ยนที่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงที่คาดหวังได้

หลังจากใช้งานได้ประมาณหนึ่งปีสามารถทำการตรวจสอบและกำหนดพื้นฐานใหม่โดยใช้ KPI ที่ปรับปรุงแล้ว จากนั้นมันเป็นเพียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น

แผนกการเงินสามารถมีส่วนร่วมได้ก่อนที่จะมีส่วนร่วมของ Black Belts และสามารถสนับสนุนโครงการได้แม้ว่า Belts จะย้ายไปยังโครงการถัดไป

ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมกับฝ่ายการเงิน

ความสมบูรณ์: ทีมงานโครงการคำนวณผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ทุกประการที่พวกเขาจะคำนวณสิ่งที่เป็นไปได้มากกว่าของจริง

ทีมการเงินให้ความซื่อสัตย์ในการคำนวณผลประโยชน์ดังกล่าว มีความเป็นจริงและช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุง KPI โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงิน

เมื่อ KPI ปรับปรุงแล้วผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดจะต้องปรับปรุง

การคำนวณมาตรฐาน: ทีมการเงินสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงการและส่วนปรับปรุงทั้งหมดมีวิธีการคำนวณมาตรฐานสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการและเปรียบเทียบผลลัพธ์โดยไม่มีความไม่สอดคล้องกัน

การหลีกเลี่ยงการบันทึกผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง: ทีมการเงินจะพิจารณาปัจจัยที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการในขณะที่คำนวณผลประโยชน์ซึ่งเจ้าของกระบวนการอาจพลาดไป

กลไกงบประมาณ: ต้องรวมโครงการใหม่ไว้ในงบประมาณเพื่อให้แน่ใจว่าการปรับปรุง KPI จะยั่งยืน

การตรวจสอบ: ผลประโยชน์ของโครงการมีไว้สำหรับการตรวจสอบ ทีมงานภายในอาจได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและคำนวณผลประโยชน์

ความรับผิดชอบ: ฝ่ายการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบและรับผิดชอบต่อการรายงานที่เหมาะสมและคำนวณผลลัพธ์ของโครงการและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ทีมการเงินเชิงรุก: การมีส่วนร่วมตลอดทั้งโครงการฝ่ายการเงินจะพบว่ามีประโยชน์ในการทำความเข้าใจธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด