การศึกษาในปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร? ตรงกับสิ่งที่คาดหวังในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่?

“เราติดอยู่ในความทรงจำว่าโรงเรียนเป็นอย่างไรสำหรับเราตอนที่เราเป็นนักเรียนโลกภายนอกโรงเรียนดูเหมือนโลกภายในโรงเรียนตอนนี้มันไม่ใช่ระบบที่ใช้กระดาษไม่สมเหตุสมผลกับ เด็กที่กำลังจะเข้าเรียนในโรงเรียนระบบการศึกษาของเรามุ่งสู่นวัตกรรมหรือไม่เราต้องการโมเดลศตวรรษที่ 18 หรือแบบจำลองศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนของเรา ” – ซูซานแพทริคฝ่ายสหรัฐของเอ็ด

แม้ว่าฉันจะไม่เห็นด้วยกับหลาย ๆ สิ่งที่คุณแพทริคจะพูด แต่ฉันยอมรับว่าเราจำเป็นต้องให้การศึกษาแก่ลูก ๆ ของเราที่มุ่งสู่ชีวิตจริง เป็นเรื่องจริงสำหรับโรงเรียนของรัฐหลายแห่งของเรามีต้นแบบมาจากการศึกษาเมื่อเรายังเด็ก อย่างไรก็ตามวิธีการศึกษาควรเปลี่ยนเพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมของเรา แต่บ่อยครั้งที่เรานำการเปลี่ยนแปลงนี้มาใช้ในโรงเรียนรัฐบาลของเราช้า เป็นที่เข้าใจได้ว่าความกว้างใหญ่ของโครงสร้างพื้นฐานช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่นี่คือปัญหา การเปลี่ยนแปลงเป็นของสื่อที่ให้การศึกษา – ความรู้นั้นไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากเติบโตและปรับปรุงในวงกว้างเมื่อมีการค้นพบมากขึ้น

ครอบครัวโฮมสคูลมักจะปรับการศึกษาของตนให้เป็นแบบอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงและฉันขอปรบมือให้กับครอบครัวโฮมสคูลหลายครอบครัวที่ยอมรับเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของโฮมสคูลในแต่ละวัน ด้วยวิถีทางที่สังคมและวัฒนธรรมของเรากำลังดำเนินไปวิธีการศึกษาแบบใหม่นี้จึงจำลองโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรออนไลน์เครื่องมือและแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้ผ่านเทคโนโลยีเป็นรูปแบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่ฉันเชื่อว่าครอบครัวส่วนใหญ่พร้อมและเต็มใจที่จะยอมรับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้การปรับวิธีการศึกษาของเราเพื่อจำลองโลกแห่งความเป็นจริงต้องกลายเป็นส่วนที่จำเป็นของการศึกษาประจำวัน สามารถทำได้โดยการเพิ่มเทคโนโลยีในการฝึกอบรมที่เราให้ลูก มีเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากมายบนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเพื่อให้เป็นจริง ตั้งแต่การศึกษาของรัฐไปจนถึงส่วนตัวไปจนถึงโฮมสคูล – การศึกษาจะต้องมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างฝึกอบรมและเตรียมนักเรียนให้ทำงานได้ดีในอนาคต