4 ข้อดีของการมีประกันภัยรถยนต์ คุ้มครองได้มากกว่าที่คิด!

ประกันภัยรถยนต์ กลายเป็นไอเท็มสำคัญที่คนใช้รถใช้ถนนทุกคนควรมี เพราะนอกจากจะใช้ช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุ ความเสียหายของทรัพย์สิน การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ตัวเจ้าของประกันได้แล้ว ผู้ร่วมถนนหรือคู่กรณีก็มีโอกาสได้รับความคุ้มครองจากประกันไปพร้อมกันด้วย!

ทั้งนี้ ประกันภัยรถยนต์ไม่ได้มีข้อดีเพียงแค่นี้เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์มากมายที่ผู้เอาประกันอาจไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราเลยอยากพาทุกคนไปสำรวจข้อดีของการมีประกันภัยรถยนต์ จะมีอะไรบ้าง เรามาดูพร้อมกัน!

  1. คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหาย

ประกันภัยรถยนต์จะช่วยคุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ทั้งความสูญเสียและความเสียหายต่อบุคคลภายนอก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าทำขวัญ และความสูญเสียและความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าซ่อมทรัพย์สินอื่น ค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยความคุ้มครองจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายได้

  1. เพิ่มความอุ่นใจในการขับขี่

การมีประกันภัยรถยนต์ช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีความอุ่นใจในการขับขี่มากขึ้น เพราะมั่นใจได้ว่าหากเกิดอุบัติเหตุ จะได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครองจากบริษัทประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรื่องต่าง ๆ แทนผู้เอาประกันภัย เช่น

  • ประสานงานกับคู่กรณีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบความเสียหายและประเมินราคา
  • ดำเนินการซ่อมแซมหรือชดใช้ค่าเสียหาย

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยยังช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงค่าชดเชยอื่น ๆ เช่น ค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน ค่าขาดประโยชน์จากการทำงาน เป็นต้น ช่วยลดความกังวลทำให้ผู้เอาประกันสามารถใช้ชีวิตต่อไปตามปกติ

  1. ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมาย

การมีประกันภัยรถยนต์ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องมีประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หากเกิดอุบัติเหตุแล้วผู้เอาประกันภัยไม่มีประกันภัยรถยนต์ จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเอง ซึ่งอาจทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย

  1. เพิ่มโอกาสในการกู้ยืมเงิน

ในการกู้ยืมเงิน สถาบันการเงินมักพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการอนุมัติสินเชื่อ เช่น รายได้ ประวัติการชำระหนี้ เครดิตบูโร เป็นต้น การมีประกันภัยรถยนต์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สถาบันการเงินพิจารณา เนื่องจากแสดงให้เห็นว่าผู้เอาประกันภัยมีวินัยทางการเงิน จ่ายเบี้ยประกันรถยนต์ตรงเวลา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือ

สำหรับผู้ใช้รถยนต์ นอกจากจำเป็นต้องให้ความสำคัญเรื่องกฎจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย การมีประกันภัยรถยนต์ติดตัวไว้ก็ช่วยให้ความอุ่นใจได้อีกระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดี ก่อนจะตัดสินใจซื้อ นอกจากศึกษาข้อดีที่เราแนะนำไปข้างต้นนี้แล้ว ก็แนะนำให้ตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ หรือสอบถามกับตัวแทนประกันโดยตรง ก็จะช่วยให้เลือกซื้อประกันได้ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น